جستجوی پیشرفته

بدینوسیله به اطلاع کلیه مشارکت کنندگان بخش خارجی متقاضی غرفه خودساز می رساند، در صورتیکه ثبت نام ایشان با سیستم پیش ساخته انجام شده باشد. امکان تائید طرح این دسته از شرکت کنندگان فقط با اخذ تائید از برگزارکننده بخش خارجی و اعلام آن بصورت کتبی توسط برگزار کننده بخش خارجی  به ستاد برگزاری امکان پذیر خواهد بود. در غیر اینصورت تغییر غرفه ایشان از پیش ساخته به خودساز به هیچ وجه امکان پذیر نخواهد بود.دانلود فایل پی دی اف دفترچه اطلاعات دستورالعمل و فرم های تعهد غرفه سازی، جمع آوری،  

تخلیه و عدم وارد نمودن خسارتدانلود فایل پی دی اف فرم تعهد نامه و تائیدیه طرح غرفه خودساز - فرم 102

(ویژه پیمانکاران غرفه سازی دارای گرید)دانلود فایل پی دی اف فرم دو برگی تعهد نامه و تائیدیه طرح غرف خودساز – فرم های الف 102و ب 102

 

 دانلود فایل پی دی اف فرم درخواست انشعاب برق